STN EN ISO 14001 SK

ISO 14001

STN OHSAS 18001 SK

OHSAS 18001

STN EN ISO 9001 SK

ISO 9001

certifikat qs ems ohs c448

Certifikat QS - EMS - OHS c.448 Myvalslovakia s.r.o.

Certifikáty

Spoločnosť Mýval Slovakia, s.r.o. je  držiteľom certifikátov kvality ISO 9001 a ISO 14001 a ISO 18001

 

Environmentálna politika na obdobie

2011-2015

 

spoločnosť Mýval Slovakia, s. r. o.  je zameraná na plnenie požiadaviek zákazníka a tretích strán, tak aby vytvorila reálne predpoklady pre plnenie environmentálnych požiadaviek pri poskytovaní služieb našej spoločnosti. Vrcholový manažment stanovil nasledovné programové body:

 

  1. Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre poskytovanie služieb, tak aby boli v súlade s environmentálnymi požiadavkami.
  2. Vrcholový manažment sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre dodržiavanie príslušných legislatívnych a iných požiadaviek, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z environmentálnych aspektov.
  3. Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť zdroje na udržiavanie environmentálneho manažérstva v súlade s referenčným dokumentom.
  4. Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť zdroje pre vzdelávanie pracovníkov aby boli spôsobilí plniť environmentálne požiadavky.
  5. Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje vytrvoriť podmienky pre neustále zlepšovanie sa v starostlivosti o životné prostredie a zameriavanie sa na prevenciu znečisťenia.

 

Schválené dňa: 14.03.2013

Mám záujem

Image