Premium2

Kvalita

 • Poskytujeme rýchle a kvalitné upratovanie
 • Používame najmodernejšie technológie upratovania
 • Máme dlhoročné skúsenosti vo svojom odbore
 • Tvoríme individuálne riešenia podľa požiadaviek klientov
 • Sme držiteľmi certifikátov kvality ISO 9001 a ISO 14001
 • Používame kvalitné prostriedky, prevažne slovenskej výroby 

 

 

 

Politika kvality na obdobie 2011 - 2015

spoločnosť Mýval Slovakia, s. r. o. je zameraná na plnenie požiadaviek zákazníka, tak aby vytvorila reálne predpoklady pre neustály rast našej spoločnosti. Vrcholový manažment stanovil programové body pomocou ktorých zabezpečí trvalý a efektívny rast:

 • Vrcholový manažment sa zaväzuje trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažmentu kvality, sústavné vzdelávanie pracovníkov a tým vytvárať podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb ku spokojnosti našich zákazníkov.
 • Vrcholový manažment zaistí neustále sledovanie trendov v poskytovaní služieb a vytvorí všetky podmienky na ich aplikáciu do praxe.
 • Vrcholový manažment sa zaväzuje k neustálej komunikácii s dodávateľmi služieb a tovaru. Zabezpečí presadzovanie nových technológii ktoré prinášajú ekonomické a ekologické zlepšenia poskytovania služieb pre zákazníkov.
 • Vrcholový manažment zabezpečí podmienky pre zlepšovanie marketingových aktivít, ktorými zabezpečí zdroje na ďalší rozvoj spoločnosti.
 • Vrcholový manažment zabezpečí zdroje a podmienky pre udržiavanie integrovaného systému riadenia (ISR).
 • Vrcholový manažment vytvorí podmienky pre sledovanie, kontrolu, hodnotenie systému manažérstva kvality, tak aby boli plnené všetky požiadavky referenčného dokumentu.

 

Schválené dňa: 13.12.2010

 

 

Mám záujem

Image