shutterstock70139665

O nás

Spoločnosť Mýval Slovakia s.r.o. sa zaoberá poskytovaním kompletného upratovacieho a čistiaceho servisu kancelárskych, predajných a výrobných priestorov, domácností a vonkajších plôch. Na trhu pôsobíme od roku 1999. Našim zákazníkom ponúkame široké portfólio riešení v oblasti upratovania a čistiacich prác podľa ich  individuálnych potrieb. Sme pripravení rešpektovať všetky požiadavky plynúce zo špecifických nárokov zákazníka, obzvlášť požiadavky na načasovanie a periodicitu upratovania a čistiacich prác. Hlavným cieľom je spokojnosť našich zákazníkov s dôrazom na kvalitu a profesionalitu poskytovaných služeb upratovania a čistiacich prác.


Spoločnosť Mýval Slovakia, s.r.o. má certifikátmi potvrdené, zavedené a udržiavané systémy:

 

Systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami kritérií stanovených  ISO 9001


Systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami kritérií stanovených ISO 14001

Čistiace prostriedky, ktoré používame pri poskytovaní služieb upratovania a čistiacich prác spĺňajú najprísnejšie kritéria z hľadiska ochrany životného prostredia, neobsahujú žiadne fosfáty ani iné zdraviu škodlivé látky a sú biologicky dobre rozložiteľné. Všetky sú certifikované Štátnou skúšobňou a schválené rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR.

Naši pracovníci používajú pri práci najmodernejšie profesionálne vybavenie spĺňajúce prísne kritériá z hľadiska kvality a ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

Všetci naši zamestnanci sú vyberaní na základe prísnych odborných aj osobných kritérií a sú pre vykonávanú prácu zodpovedajúco vyškolení. Naša spoločnosť ručí za kvalitu vykonaných prác a profesionálne a zodpovedné správanie svojich zamestnancov.

Mám záujem

Image